ยินดีต้อนรับสู่ อันดามัน ลันตา โอลด์ทาวน์ รีสอร์ท


ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน
 
อาหาร และเครื่องดื่ม
รถจักรยานยนต์เช่า
รถแท็กซี่
อินเตอร์เน็ต,ฟรีวายฟาย